• توربین Midwest چهار سوراخ شرکت سیرونا .  قابليت كنترل سرعت. گشتاور بالا در سرعت ثابت (400،000 دور بر دقیقه). لرزش كم. حركت بي صدا. دوام مته. بدون آسیب حرارتی دندان. عمر طولاني تر روتور ها.

    0 نقد(ها)
    بیشتر
  • توربین Midwest چهار سوراخ شرکت سیرونا .  قابليت كنترل سرعت. گشتاور بالا در سرعت ثابت (400،000 دور بر دقیقه). لرزش كم. حركت  بي صدا. دوام مته. بدون آسیب حرارتی دندان. عمر طولاني تر روتور ها.

    0 نقد(ها)
    بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف