• این کیت جهت پر کردن شیارها و شکاف های موجود در دندان اطفال و مینای دندان (دندان های مولر دائمی و شیری و پرمولر) بسیار موثر است و مانع ایجاد پوسیدگی بخصوص در سطح اکلوزال می شود. همچنین کیت فیشور سیلانت نوری – ADS برای ترمیم پوسیدگی های کوچک مورد استفاده قرار میگیرد.

  525,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Pit & Fissure Sealantپایداری و چسبندگی مناسب به مینای دندانعملکرد سریع و مستقیم به کمک سری های زاویه دارشفافلایت کیورجهت ترمیم شیارهای دندان اطفال1 عدد سرنگ 1.2 گرمی 

  165,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف