لیست محصولات این تولید کننده sswhite

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • این فرزها در برش های زیرین نقاط اتصال سطح مغز ساقه و دیواره های جانبی در حفره اکلوزال ( کلاس 1) ، سرویکال  ( کلاس 5 ) استفاده میشود .  فرزهای Inverted Cone همچنین برای صاف کردن دیواره های لثه ای و پالپی مفیداست . تیغه های ss white در گوشه ها کمی گرد هستند که از لب پر شدن دندان جلوگیری نموده و عمل گرد کردن لبه ها را به خوبی انجام می دهد. 

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  این مدل برای آماده سازی بیشتر و محافظه کارانه حفره های اکوزال نه چندان بزرگ استفاده میشود و همچنین برای حفره های بین دندانی در دندان های قدامی ( کلاس 3 ) نیزاستفاده می گردد. فرزهای sswhite زاویه های خطی داخلی گرد و دیواره های افقی همگرا برای آماده سازی محافظه کارانه در دندان های مولر و پرمولر ایجاد می کند.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سایزکوچکتر فرزهای sswhite برای آماده سازی محافظه کارانه تک حفره های سطحی مناسب است. سایز متوسط برای حفره های بین دندانی استفاده میشود. ( کلاس 3 )   ضمنا کاربرد آن شامل دسترسی روت کانال به دندان های خلفی و قدامی نیز می باشد.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی موازی صاف و کف صاف مورد نیاز است . بعضی از موارد استفاده از آن در زیر آمده است:  ابتدای محل تراش برای ایجاد طرح کلی ، دسترسی به پوسیدگی های دندان و آماده سازی دیواره های جانبی و نگهدارنده است.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی موازی صاف و کف صاف مورد نیاز است . بعضی از موارد استفاده از آن در زیر آمده است:  ابتدای محل تراش برای ایجاد طرح کلی ، دسترسی به پوسیدگی های دندان و آماده سازی دیواره های جانبی و نگهدارنده است.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • (Taper Fissure Burs) این نوع فرز برای حفره های دیواری مانند جهت کار گذاشتن داخلی و خارجی قالب طلا ، سرامیک یا کامپوزیت رزین مناسب است. فرز فیشور  sswhite نوک تیز برش های دقیق با درجه های مناسب در انحنا می زند و از آندرکات شدن دندان جلوگیری نموده و برای تراش ، حالت مناسبی را مهیا می کند.(Flat-End Fissure Burs ) این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی...

  60,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • این فرزها بظور ویژه برای شکل دهی و پایان کار تمامی مواد دندانی طراحی شده است. سطحی نرم تر ، رضایت بیشتر از زیبایی کار ، به وسیله فرزهای کارباید فینیشینگ برخلاف الماسه برای اکثر مواد حاصل می شود؛ زیرا فرزهای فینیشینگ دارای 12 یا 30 تیغه می باشند که در هر دور مقدار کمتری از مواد را برداشته ، نسبت به فرزهای 6 و 8 شیاره ؛ به همین دلیل سطحی صاف تر و یکنواخت تر...

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها بظور ویژه برای شکل دهی و پایان کار تمامی مواد دندانی طراحی شده است. سطحی نرم تر ، رضایت بیشتر از زیبایی کار ، به وسیله فرزهای کارباید فینیشینگ برخلاف الماسه برای اکثر مواد حاصل می شود؛ زیرا فرزهای فینیشینگ دارای 12 یا 30 تیغه می باشند که در هر دور مقدار کمتری از مواد را برداشته ، نسبت به فرزهای 6 و 8 شیاره ؛ به همین دلیل سطحی صاف تر و یکنواخت تر...

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مدل تخم مرغی برای کانتور کردن و یا پایان دادن به سطوح لینگوال و اکلوزال مناسب است . این فرز sswhite  همچنین برای تنظیم اکلوزال دندان های خلفی و قدامی استفاده میشود.

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها بظور ویژه برای شکل دهی و پایان کار تمامی مواد دندانی طراحی شده است. سطحی نرم تر ، رضایت بیشتر از زیبایی کار ، به وسیله فرزهای کارباید فینیشینگ برخلاف الماسه برای اکثر مواد حاصل می شود؛ زیرا فرزهای فینیشینگ دارای 12 یا 30 تیغه می باشند که در هر دور مقدار کمتری از مواد را برداشته ، نسبت به فرزهای 6 و 8 شیاره ؛ به همین دلیل سطحی صاف تر و یکنواخت تر...

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها بظور ویژه برای شکل دهی و پایان کار تمامی مواد دندانی طراحی شده است. سطحی نرم تر ، رضایت بیشتر از زیبایی کار ، به وسیله فرزهای کارباید فینیشینگ برخلاف الماسه برای اکثر مواد حاصل می شود؛ زیرا فرزهای فینیشینگ دارای 12 یا 30 تیغه می باشند که در هر دور مقدار کمتری از مواد را برداشته ، نسبت به فرزهای 6 و 8 شیاره ؛ به همین دلیل سطحی صاف تر و یکنواخت تر...

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • فرز سوزنی شکل sswhite  برای کانتورکردنو پایان دادن به موارد زیر مناسب است:لبه های بین دندانی ، لبه های اکلوزال ، سطوح فیشیال و لبه های کاووسرفیس.

  120,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف