لیست محصولات این تولید کننده 3M

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • اس اس کراون در شش اندازه (شماره ٢ تا ٧) برای هر دندان شیری وجود دارد. سایز چهار شایعترین اندازه روکش مورد استفاده است. اندازه هفت برای دندان های خیلی بزرگ استفاده می شودسمت: Lower Left, Lower Right, Upper Left, Upper Rightسایز: D2, D3, D4, D5, D6, D7, E2, E3, E4, E5, E6, E7

  125,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • باندینگ بسیار قوی نسل ۵ با مجموعه‌ای از خصوصیات توتال اچ و نانوتکنولوژی دارای استحکام باند عالی با عملکرد اتصال دنتین و انامل رفع حساسیت‌های ریشه‌ای حاوی ذرات نانوفیلر که باعث ایجاد مخلوط کاملاً یکنواخت می‌شود. بدون نیاز به تکان دادن محصول قبل از مصرف به دلیل وجود ذرات با قطر کمتر از ۵ نانومتر و عدم ته‌نشینی محلول. ترمیم پرسلن های شکسته.

  1,080,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • قابل استفاده در فک بالا و پایین سایز : 28, 28.1/2, 29, 29.1/2, 30, 30.1/2, 31, 31.1/2, 32, 32.1/2, 33, 33.1/2, 34, 34.1/2, 35, 35.1/2, 36, 36.1/2, 37, 37.1/2, 38, 38.1/2, 39, 39.1/2, 40, 40.1/2, 41, 41.1/2, 42

  36,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کاربرد : مناسب برای  ترمیم های غیر مسقیمکاربرد در ترمیم انواع حفرات کامپوزیتی ، کامپومری و ترمیم مجددرفع حساسیت در سطح ریشه دندان

  0 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • در روش های مرسوم پیشین بهترین راه برای کنترل پلیمریزاسیون، شیرینکیج و استرس ناشی از ترمیم وارد بر بیمار، لایه گذاری و لایت کیور کردن های متعدد بوده که این روش مستلزم صرف هزینه و وقت بیشتر در طی دوره درمان است.تنوع رنگ در ۵ شید: A1, A2, A3, B1, C2

  1,850,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کامپوزیت نانوهیبرید یونیورسال، محصول ارتقا یافته برای تمامی کاربردهای کلینیکیزیبایی و استحکام بالاپالیشینگ فوق العاده به دلیل دارا بودن ساختار نانوکاربرد آسان بدون چسبندگی به ابزار دندانپزشکیدرصد حجمی فیلر: ۶۰ درصد با فیلر معدنی سیلیکا با سایر ذرات در محدوده سایزی ۲۰ nmمتشکل از رزین های UDMA, TGDMA, BIS-GMA, BIS-EMA, PEGDMAتنوع رنگ در ۷ شید: A1, A2, A3,...

  595,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • زیبایی بهتر با نانو تکنولوژی جلای بیشتر و هندلینگ آسان رادیواپاسیتی عالی ویسکوزیته مناسب برای سازگاری آسان‌تر با سطوح دندانی زمان لایت کیور ۲۰ ثانیه‌ای تنوع رنگ در ۶ شید: XW, W, OA3, D2, C2, B2, B1, A4, A3.5, A3, A2, A1

  1,050,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • زمان کیورینگ بسیار سریع. تنها  ۲۰ ثانیه برای یک ترمیم ۲٫۵mm شیرینکیج بسیار کم ( نزدیک به ۱%) در نتیجه استرس و حساسیت کمتر برای بیمار استحکام بسیار بالا و مقاومت زیاد در برابر فرسایش درصد حجمی فیلر: ۶۱ درصد  با فیلر معدنی زیرکونیم و سیلیس  با محدوده ذرات متوسط mμ ۰٫۶ متشکل از رزین های BIS-EMA, BIS-GMA, UDMA تنوع رنگ در ۳ شید A3, B2, C2

  945,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کامپوزیت میکروهیبرید یونیورسال بسیار موفق و مناسب برای ترمیم‌های خلفی و قدامی حاوی فیلرهای زیرکونیا و سیلیس جهت رسیدن به اپاسیتی مناسب درصد حجمی فیلر: ۶۰ درصد با فیلرمعدنی زیرکونیم – سیلیکا با محدوده اندازه ذرات mμ ۰٫۰۱ تا mμ ۳٫۵ متشکل از رزین های UDMA, BIS-GMA, BIS-EMA تنوع در ۱۲ شید برای تطابق رنگی بسیار عالی (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3,...

  785,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کارکرد آسان، فرم دهی مناسب و عدم چسبندگی رزین به ابزار دندانپزشکی تطابق رنگی بسیار زیاد با دندانهای مجاور برای حصول نتیجه طبیعی تر پس از ترمیم پالیشینگ و هندلینگ بسیار عالی درصد حجمی فیلر: ۶۶ درصد با فیلرمعدنی زیرکونیم و سیلیس با محدوده ذرات mμ ۰٫۰۱ تا ۳٫۵ mμ متشکل از رزین های TEGDMA, BIS-GMA تنوع رنگ در ۵ شید A1, A2, A3, A3.5, B2

  395,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • کامپوزیت یونیورسال Filtek Z350 XT فلورسنس پیشرفته سادگی با انتخاب طبیعی ترین رنگ مورد نظر درصد حجمی فیلر: ۶۳% با فیلرمعدنی سلیکا و زیرکونیا تطابق رنگی عالی در چهار گروه Body, Enamel, Dentin, Translucent امکان انتخاب ۷ شید دنتین، ۱۷ شید بادی، ۸ شید انامل و ۴ شید ترانسلوسنت

  990,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف