افتتاح شعبه جدید

افتتاح شعبه جدید

شعبه جدید مگوطب افتتاح شد. 

لازم به ذکر است نشانی شعبه جدید به شرح زیر است:

پاساژ کاوه  راهروی اول پلاک 65