• هيدروكسيد كلسيم و هيدروكسي آپاتايت در يك Resin Base به عـنوان كـف‌بندي در زير پركــردگــي‌هـاي آمــالــگـام و كـامـپوزيــت و هـمـچنيــن در Pulp Capping نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  Radiopaque & Light Cure Water Insoluble & Controlled Delivery Biocompatible & Calcium Hydroxide 3-5 MPa Bond to Dry Dentin (Without DBA) بسته‌بندي به صورت 4...

  990,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • 2 % كلروهگزين (pH=6)  قبل از سمان كردن روكش‌ها  پيش از ترميم دندان‌ها جهت ضدعفوني كردن  كاهش حساسيت و پالپيت بعد از ترميم دندان‌ها بسته بندي به صورت 30 ميلي  همراه با 20 سرنگ و نوك‌هاي مخصوص

  1,150,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف