• برای کار سریعتر و صیقلی تر نسبت به الماس بطور خاص طراحی شده است. - برش های سریع تر این فرز بدلیل نیاز به فشار و نیروی کمتر ، سبب صرفه جویی در زمان کم می گردد.- کامل شدن تراش حجم دزیادی از یک فرایند توسط یک ابزار - سرفرز با نوک گرد به حصول اطمینان از انطباق لبه های مارجین کمک می کند.

  110,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای کار سریعتر و صیقلی تر نسبت به الماس بطور خاص طراحی شده است. - برش های سریع تر این فرز بدلیل نیاز به فشار و نیروی کمتر ، سبب صرفه جویی در زمان کم می گردد.- کامل شدن تراش حجم دزیادی از یک فرایند توسط یک ابزار - سرفرز با نوک گرد به حصول اطمینان از انطباق لبه های مارجین کمک می کند.

  110,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • برای کار سریعتر و صیقلی تر نسبت به الماس بطور خاص طراحی شده است. - برش های سریع تر این فرز بدلیل نیاز به فشار و نیروی کمتر ، سبب صرفه جویی در زمان کم می گردد.- کامل شدن تراش حجم دزیادی از یک فرایند توسط یک ابزار - سرفرز با نوک گرد به حصول اطمینان از انطباق لبه های مارجین کمک می کند.

  110,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این کیت حاوی 11 فرز در یک جعبه فرز قابل اتوکلاو است  2Great White ultra  #856-016  2Great White ultra  #856-018    2Greatt White ultra  #856-020    2Great White ultra  #847-016    2Great White ultra  #847-018    Great White ultra  #379-023    

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف