• خمیر سمان تمپ باند Kerr برای سمان موقت کرون و بریج کاربرد دارد. تمپ باند کِر استحکام و قدرت پیوند بالایی دارد و از نشت و حساسیت به سرما و گرما جلوگیری می کند، همچنین برداشتن آن راحت بوده و آسیب ها را به حداقل می رساند.

  800,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • Temporary Luting Cementسمان فاقد اوژنول، جهت چسباندن موقت رستوریشن، کراون و بریج کاربرد: سمان جهت چسباندن موقت کراون ها و بریج ها سمان جهت چسباندن موقت رستوریشن های پروتزی

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مناسب برای کروان و بریج دارای قدرت چسبندگی و استحکام بالا مناسب برای افرادی که به اوژونول حساسیت دارند راحتی مخلوط کردن بیس و کاتالیست کمترین ضخامت چسب 60 گرمی

  250,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • مناسب برای کارگذاری موقت کراون  و بریج برروی اباتمنت های ایمپلنت چسبندگی بسیار بالا با کمترین ضخامت برداشت آسان و یکجا راحتی استاده از سرنگ اتومیکس با امکان اپیلیکاسیون مستفیم مورد استفاده وسیع متخصصین ایمپلنت سرنگ اتومیکس 8 گرمی

  500,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • چسباندن موقت کرون و بریجسمان موقت بر پایه زینک اکسایدعملکرد مشابه تمپوباندسازگار با انواع مواد ترمیمی موقت، سمان های دایمی، و چسب ها با پایه رزیناتومیکساستفاده و حذف آسان بسته بندی شامل یک سرنگ 7 میلی لیتری

  655,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف