• این فرزها در برش های زیرین نقاط اتصال سطح مغز ساقه و دیواره های جانبی در حفره اکلوزال ( کلاس 1) ، سرویکال  ( کلاس 5 ) استفاده میشود .  فرزهای Inverted Cone همچنین برای صاف کردن دیواره های لثه ای و پالپی مفیداست . تیغه های ss white در گوشه ها کمی گرد هستند که از لب پر شدن دندان جلوگیری نموده و عمل گرد کردن لبه ها را به خوبی انجام می دهد. 

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی موازی صاف و کف صاف مورد نیاز است . بعضی از موارد استفاده از آن در زیر آمده است:  ابتدای محل تراش برای ایجاد طرح کلی ، دسترسی به پوسیدگی های دندان و آماده سازی دیواره های جانبی و نگهدارنده است.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • (Taper Fissure Burs) این نوع فرز برای حفره های دیواری مانند جهت کار گذاشتن داخلی و خارجی قالب طلا ، سرامیک یا کامپوزیت رزین مناسب است. فرز فیشور  sswhite نوک تیز برش های دقیق با درجه های مناسب در انحنا می زند و از آندرکات شدن دندان جلوگیری نموده و برای تراش ، حالت مناسبی را مهیا می کند.(Flat-End Fissure Burs ) این فرزها زمانی استفاده میشوند که لبه ها ی...

  60,000 تومان
  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • ( Round-End Fissure Burs ) سرگرد و فیشور صاف در کنار هم باعث میشود که نیازی به تعویض فرز در دو عملکرد نفوذ در مینا و برش جانبی نباشد. در نتیجه  sswhite  برای حداقل آماده سازی حفره های فیشور اکلوزال در دندان های مولر و پرمولر مناسب است و از دیگر مزایای آن توسعه ی زوایای خطی و داخلی گرد آن است که سبب افزایش نیروهای جویدنی و پخش شدن آن می گردد 

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • ( Round-End Fissure Burs ) سرگرد و فیشور صاف در کنار هم باعث میشود که نیازی به تعویض فرز در دو عملکرد نفوذ در مینا و برش جانبی نباشد. در نتیجه  sswhite  برای حداقل آماده سازی حفره های فیشور اکلوزال در دندان های مولر و پرمولر مناسب است و از دیگر مزایای آن توسعه ی زوایای خطی و داخلی گرد آن است که سبب افزایش نیروهای جویدنی و پخش شدن آن می گردد

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • 60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • (Taper Fissure Burs) این نوع فرز برای حفره های دیواری مانند جهت کار گذاشتن داخلی و خارجی قالب طلا ، سرامیک یا کامپوزیت رزین مناسب است. ( Round-End Fissure Burs ) سرگرد و فیشور صاف در کنار هم باعث میشود که نیازی به تعویض فرز در دو عملکرد نفوذ در مینا و برش جانبی نباشد. 

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • (Taper Fissure Burs) این نوع فرز برای حفره های دیواری مانند جهت کار گذاشتن داخلی و خارجی قالب طلا ، سرامیک یا کامپوزیت رزین مناسب است. فرز فیشور  sswhite نوک تیز برش های دقیق با درجه های مناسب در انحنا می زند و از آندرکات شدن دندان جلوگیری نموده و برای تراش ، حالت مناسبی را مهیا می کند.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  سایزکوچکتر فرزهای sswhite برای آماده سازی محافظه کارانه تک حفره های سطحی مناسب است. سایز متوسط برای حفره های بین دندانی استفاده میشود. ( کلاس 3 )   ضمنا کاربرد آن شامل دسترسی روت کانال به دندان های خلفی و قدامی نیز می باشد.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • خرید محصول

  این مدل برای آماده سازی بیشتر و محافظه کارانه حفره های اکوزال نه چندان بزرگ استفاده میشود و همچنین برای حفره های بین دندانی در دندان های قدامی ( کلاس 3 ) نیزاستفاده می گردد. فرزهای sswhite زاویه های خطی داخلی گرد و دیواره های افقی همگرا برای آماده سازی محافظه کارانه در دندان های مولر و پرمولر ایجاد می کند.

  60,000 تومان موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف